Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Siódme posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i (..)

Siódme posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Pniówek”

1 Lutego 2024

W czwartek, 1 lutego br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się kolejne, siódme posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

W trakcie obrad Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. podsumował przebieg akcji ratowniczych prowadzonych w celu poszukiwania zaginionych pracowników. W trakcie akcji prowadzonej w rejonie ściany N-6 w dniach od 9 do 14 września 2023 r. zastępy ratownicze zlokalizowały i wytransportowały ciała pięciu ratowników górniczych oraz jednego górnika. Siódmego (ostatniego) poszkodowanego, odnaleziono w trakcie kolejnej akcji ratowniczej prowadzonej w dniach od 20 do 22 października 2023 r.

W trakcie tych działań nie odnotowano wypadków lub niebezpiecznych zdarzeń.

Na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej przez zastępy ratownicze, a także uzyskanych informacji, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku omówił warunki górnicze występujące w rejonie ściany N-6.

W dalszej części posiedzenia, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Gliwicach przedstawił (w zakresie nie wpływającym na dobro prowadzonego postępowania) dotychczasowe wyniki śledztwa w kontekście ustaleń zawartych w sporządzonych w 2022 roku dla potrzeb prac Komisji ekspertyzach, odnosząc się jednocześnie do rozpoznanego działaniami ratowniczymi stanu faktycznego wyrobisk w rejonie ściany N-6.

W obliczu pojawienia się nowych okoliczności, wynikających z rozpoznania dokonanego w trakcie akcji poszukiwania zaginionych pracowników, Przewodniczący Komisji, Wiceprezes WUG dr inż. Krzysztof Król, potwierdził celowość uzupełnienia części ekspertyz ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dotychczasowych wniosków.

W wyniku wybuchu metanu w dniu 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, a także prowadzonej po tym zdarzeniu akcji ratowniczej, łącznie poszkodowanych zostało 48 pracowników, z czego 16 uległo wypadkom śmiertelnym, 7 - ciężkim, a 25 - wypadkom powodującym czasową niezdolność do pracy.

 

do góry