Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu

25 Czerwca 2009
W dniu 24 czerwca 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Naradę prowadził Dyrektor OUG w Rybniku Zbigniew Schinohl.

Poruszono zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa w górnictwie, przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku. Omawiano także metody profilaktyki i zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi.

Ponadto przedmiotem narady były zagadnienia:
  • kontroli stanu technicznego i sposobu eksploatacji zbiorników urobku i ich urządzeń rozładowczych,
  • przyczyn zaistniałych w ostatnich latach zawałów stropu,
  • wniosków Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
  • stanowiska Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie oceny skuteczności stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • środków bezpieczeństwa i zasad przy stosowaniu kamer i innych urządzeń elektronicznych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

do góry