Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przewodniczącymi (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach
z przewodniczącymi Związku Zawodowego "Kadra"

25 Czerwca 2009
W dniu 25 czerwca 2009 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przewodniczącymi Związku Zawodowego "Kadra" działającymi w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Spotkanie prowadził dyrektor OUG Jerzy Kolasa.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz okoliczności i przyczyny wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach będących pod nadzorem gliwickiego Urzędu. Omówiono również kwestię prowadzenia dochodzeń powypadkowych przez zespoły utworzone w zakładach górniczych oraz udziału osób dozoru w odbiorach technicznych dokonywanych przez komisje powoływane przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W trakcie dyskusji przedstawiciele ZZ "Kadra" zwrócili uwagę na zły stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych na dole oraz potrzebę zatrudniania w działach bhp osób z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.
do góry