Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami oraz KRZG wydobywających ropę (..)

Narada z przedsiębiorcami oraz KRZG wydobywających ropę naftową i gaz ziemny

19 Listopada 2013

18 listopada br. z inicjatywy Dyrektora OUG w Krakowie, w siedzibie Ośrodka Kopalń Tarnów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, odbyła się narada Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych, wydobywających ropę naftową i gaz ziemny, w zakresie gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji i poszukiwania.
Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego, w tym wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość. Omówiono przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z uwzględnieniem wypadkowości w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych. Ponadto omówiono kwestie dotyczące wykonywania robót geologicznych.
Przedmiotem spotkania była również problematyka nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. przez OUG w Krakowie oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu i dodatkach do planów ruchu.
Poruszono również temat interpretacji WUG w zakresie obiektów budowlanych i robót przygotowawczych w zakładach wykonujących roboty geologiczne.

do góry