Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Krakowie: Spotkanie z przedstawicielami UDT

OUG w Krakowie: Spotkanie z przedstawicielami UDT

21 Listopada 2013

20 listopada br., z inicjatywy Dyrektora OUG w Krakowie, w siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie, odbyło się spotkanie osób kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego z kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego Oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy inspekcyjno techniczni OUG w Krakowie oraz inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego branży ciśnieniowej i transportu bliskiego.
Uczestników spotkania zapoznano z aktualnym stanem bezpieczeństwa w polskim górnictwie oraz stanem bezpieczeństwa w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie. Przybliżono problematykę dotyczącą zasad eksploatacji urządzeń poddozorowych stosowanych w zakładach górniczych. Poruszono sprawy związane ze zmianami w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze a dotyczące urządzeń poddozorowych stosowanych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych. Przedmiotem dyskusji były również zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych w świetle zaistniałych zdarzeń badanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy spotkania uznali za zasadne przeprowadzanie podobnych spotkań w przyszłości, gdyż poruszane zagadnienia poszerzyły spojrzenie na działalność urzędów wynikającą z właściwych ustaw.

do góry