Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu (..)

Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu zakładów wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

21 Kwietnia 2010

W dniu 19 kwietnia 2010 r. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, w siedzibie Ośrodka Kopalń Tarnów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku odbyła się narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – wydobywających ropę naftową i gaz ziemny, zakładów wykonujących roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz firm serwisowych.
Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego. Omówiono przyczyny oraz okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z uwzględnieniem kopalń nadzorowanych przez OUG w Krakowie.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie przedstawił cele strategiczne działań urzędu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki złożem. Ponadto omówiono problematykę nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2009 i 2010 r. przez OUG w Krakowie oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu i dodatkach do planów ruchu.
W podsumowaniu Dyrektor OUG szczególny nacisk położył na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz promowanie dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożem. Zwrócił również uwagę na zagadnienia prowadzenia eksploatacji i robót geologicznych w aspekcie ochrony środowiska.

do góry