Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Porozumienie o współpracy WUG i UOKiK w zakresie nadzoru (..)

Porozumienie o współpracy WUG i UOKiK w zakresie nadzoru rynku

20 Kwietnia 2010
W dniu 20 kwietnia 2010 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowę podpisali prezes WUG Piotr Litwa i prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Porozumienie WUG z UOKiK ma na celu ustalenie skutecznych mechanizmów komunikacji i koordynacji działań w zakresie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu i przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. W porozumieniu stwierdzono, że współpraca będzie realizowana w szczególności przez:
  • wzajemne udostępnianie danych niezbędnych do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie wykonywania zadań w ramach systemu kontroli wyrobów,
  • współdziałanie w tworzeniu projektów aktów prawnych dotyczących systemu kontroli wyrobów, w zakresie właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
  • współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, w tym również przez wspólne przygotowywanie materiałów szkoleniowych, w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pracowników urzędów górniczych,
  • wymianę informacji i opinii w sprawach istotnych dla użytkowników wyrobów objętych systemem kontroli wyrobów,
  • gromadzenie informacji związanych z systemem kontroli wyrobów w zakresie właściwości działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu ich wykorzystania na żądanie innych upoważnionych instytucji publicznych (komisje sejmowe, organy ścigania, służby Komisji Europejskiej),
  • wspólne działania w zakresie współpracy ze Służbą Celną,
  • wymianę informacji na temat funkcjonujących w Wyższym Urzędzie Górniczym punktów kontaktowych dla potrzeb systemu kontroli wyrobów oraz współdziałanie w zakresie współpracy międzynarodowej i przekazywanie sobie informacji na temat przebiegu wyników tej współpracy,
  • przeprowadzanie wspólnych działań informacyjnych dotyczących systemu kontroli wyrobów, skierowanych do przedsiębiorców.
Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania. Zastąpiło wcześniejsze porozumienie o współpracy zawarte 24 lutego 2004 r. pomiędzy prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
do góry