Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami kierownictwa kopalń (..)

Narada z przedstawicielami kierownictwa kopalń odkrywkowych i otworowych

13 Marca 2009

W dniu 11 marca 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową i otworową.

Podczas narady omówiono stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem analizy wypadków i zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2007–2008.

Kierownicy ruchu zakładów górniczych omówili zagadnienia organizacyjno-techniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu zakładu górniczego, w zakresie:

  • organizacji ruchu zakładu górniczego w aspekcie sprawowania nadzoru na poszczególnych zmianach,
  • stosowania przez zakłady górnicze skutecznych działań w celu niedopuszczenia do pracy nietrzeźwych pracowników,
  • posiadania i znajomości instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowisk lub miejsc pracy w ruchu zakładu górniczego, szczególnie w przypadku wykonywania prac nietypowych (jednorazowych),
  • kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz kontroli minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn,
  • spełniania przez pracowników warunków dopuszczenia do pracy w ruchu zakładu górniczego.

Ponadto zostały przedstawione wyniki inspekcji przeprowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych przez OUG w Rybniku w 2008 r.

Omówiono także zagadnienia ochrony środowiska w związku z eksploatacją odkrywkową i otworową, sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej i jej aktualizacji, obiektów budowlanych zakładu górniczego, zgłaszania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zatrudniania podmiotów gospodarczych na terenie zakładu górniczego, podnoszenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, zagadnienia organizacyjno-techniczne w odkrywkowych zakładach górniczych określone w art. 16 ust. 2a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, problemy likwidacji zakładów górniczych, zasady przeprowadzania przez OUG w Rybniku kontroli w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca poruszonych zagadnień.

do góry