Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja poświęcona roli węgla w polityce (..)

Konferencja poświęcona roli węgla w polityce energetycznej Polski

17 Marca 2009

16 marca 2009 r. Prezes WUG Piotr Litwa wziął udział w konferencji zatytułowanej „Rola i miejsce węgla w polityce energetycznej Polski do roku 2030”, która odbyła się w Gliwicach, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Patronat nad konferencją objął Wicepremier Waldemar Pawlak.

Obrady otworzył Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. Wśród obecnych na konferencji przedstawicieli rządu była Joanna Strzelec-Łobodzińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, która w swoim wystąpieniu przedstawiła założenia polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Tematyka wygłaszanych referatów koncentrowała się m.in. na zagadnieniach prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię oraz roli węgla kamiennego i brunatnego w kontekście założeń polityki energetycznej.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja oraz zostały sformułowane wnioski i postulaty.

do góry