Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Następne Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

Następne Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich odbędzie się w Austrii

27 Września 2017

We wtorek, 26 września br. w Bratysławie zakończyło się XXIII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich z udziałem delegatów z 10 państw - Polski, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Irlandii, Rumunii, Finlandii, Węgier i Serbii. Po raz pierwszy udział w spotkaniu wziął też reprezentant Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw – Rodrigo Chanes. Stronę polską reprezentowali: Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Małgorzata Waksmańska - dyrektor Departamentu Prawnego WUG oraz Dariusz Katan – zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa WUG.

Głównym tematem dwudniowej konferencji była polityka surowcowa i jej wpływ na wydobycie kopalin ze złóż. Delegaci podkreślali ogromną rolę krajowych polityk surowcowych i konieczność traktowania ich jako instrumentu ochrony złóż kopalin poszczególnych państw, a także jako podstawy promowania działalności górniczej oraz jej akceptacji społecznej.

Podczas dyskusji zwracano uwagę, że polityki surowcowe muszą być bazą do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczono, że wciąż nieodłącznymi ich elementami jest zasada zrównoważonego rozwoju i troska o przyszłe pokolenia. Uczestnicy obrad podkreślali, że efektywny, stały i bezpieczny dostęp do surowców jest kluczem do tego, by zasady te były realizowane.

W trakcie spotkania zwrócono też uwagę na inicjatywy na szczeblu europejskim, jakie wiążą się z sektorem górniczym. Szczególnie dużo miejsca poświecono działaniom Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która rozpoczęła współpracę z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi w celu zniesienia lub aktualizacji przestarzałych przepisów bhp w okresie najbliższych dwóch lat. Wśród kluczowych posunięć znalazło się wyznaczenie dopuszczalnych wartości narażenia na rakotwórcze substancje chemiczne. 

Prezesi europejskich urzędów górniczych podpisali na koniec spotkania memorandum, w którym zadeklarowali wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wymianę zaproszeń, również z państwami Unii Europejskiej nieobecnymi na tegorocznym spotkaniu oraz Komisją Europejską.

W Bratysławie zapadła decyzja, że przyszłoroczne Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich odbędzie się w Austrii pod hasłem zapobieganie zagrożeniom w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Natomiast chęć organizacji konferencji w 2019 roku zadeklarowały Niemcy.

Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich odbywają się cyklicznie, raz w roku i są ważną platformą  wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach Europy. Za każdym razem ich gospodarzem jest inne państwo europejskie, a także zmienia się tematyka obrad.

WUG był organizatorem takich spotkań trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu, w 2011 r. w Krakowie.

 

do góry