Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XIV Dni Miernictwa (..)

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych

27 Września 2017

W Ustroniu, 27 września br., rozpoczęła się trzydniowa konferencja XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W obradach uczestniczą przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego.

W programie konferencji znalazły się 44 referaty o charakterze naukowym i szkoleniowym, poświęcone aktualnym problemom związanym z miernictwem górniczym i ochroną terenów górniczych. Ich autorami są m.in. naukowcy, pracownicy nadzoru górniczego, kopalń oraz organów samorządów terytorialnych. Przedstawiciele kierownictwa Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG przygotowali referat pt. „Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego w świetle obowiązujących przepisów”.

Celem konferencji jest prezentacja nowych osiągnięć z zakresu miernictwa górniczego oraz ochrony obiektów na terenach górniczych. Ma to być forum, na którym są omawiane problemy wynikające z działalności naukowej i z praktyki.

Konferencja jest czternastą z cyklu „Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych”, organizowanych co 2 lata na przemian przez AGH, Politechnikę Śląską i GIG.

do góry