Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Naukowcy ubiorą ratowników górniczych

Naukowcy ubiorą ratowników górniczych

8 Stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie kolejnych projektów w ramach Strategicznego Projektu Badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Nowo sformułowane cztery tematy badawcze są następujące:
- wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym;
- opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny;
- opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych;
- opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Wnioski należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2013 r. (do godz. 16.00). Należy je przygotować elektronicznie i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl. Niezależnie od tej korespondencji do NCBR należy dostarczyć wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie siedmiu dni roboczych po dniu zamknięcia naboru. Wnioski w systemie OSF będą przyjmowane do dnia 18 stycznia br., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 39 07 274, 515 061 514 lub 515 061 520.

Realizacja Strategicznego Projektu Badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" rozpoczęła się w 2010 roku. Jest on efektem wdrażania wniosków formułowanych przez Komisje powołane przez prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności największych katastrof górniczych w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie zawiera 12 tematów badawczych. Ich zakres tematyczny był rozszerzany z inicjatywy dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG, przewodniczącego Komitetu Sterującego strategicznego projektu badawczego pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".

Realizacja strategicznego projektu badawczego powinna przynieść nowe podejście do rozpoznawania i zwalczania trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego.

do góry