Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nielegalne eksploatacje

Nielegalne eksploatacje

23 Maja 2011

Inspektorzy Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, podczas przeprowadzanej wizji terenowej w miejscowości Mojesz w powiecie lwóweckim, ujawnili nielegalną eksploatację pospółki (kruszywo naturalne).

W toku oględzin jednej z działek stwierdzono na jej części wyrobisko stokowe o kształcie owalnym posiadające wymiary 30 m x 50 m. Dłuższą osią wyrobisko skierowane jest na linii północ-południe. Skarpy mają wysokość około 15-18 m i nachylenie około 80°. Na ścianach wyrobiska występowały ślady osuwisk, które spowodowały w części północno-wschodniej odkrycie układu korzeniowego drzew rosnących w pobliżu górnej krawędzi skarpy. Widoczne były świeże ślady prowadzonej eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) oraz jego wywozu.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu powiadomił o powyższym fakcie m.in. Starostę Lwóweckiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast 19 maja br. w miejscowości Rochowice (gmina Borów, powiat strzeliński w województwie dolnośląskim), przeprowadzono kolejną wizję terenową. Była ona spowodowana otrzymanym przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu zawiadomieniem o wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji. Ustalono, że w rejonie drogi Rochowice - Malczyce w gminie Borów znajdowało się stokowe wyrobisko górnicze o powierzchni poniżej 0,1 ha. W spągu wyrobiska zamontowana była waga, a w części wschodniej znajdowała się skarpa, przebiegająca na odcinku około 25 m wzdłuż drogi gruntowej, bez zachowania pasa ochronnego. Przy południowej granicy wyrobiska, wzdłuż drogi Rochowice – Malczyce, w odległości od 4 m do 5 m od skrajni drogi, usypano wał nadkładu o długości od ok. 25 m do ok. 35 m i wysokości ok. 2–3 m. Na wjeździe do wyrobiska, od strony południowo–wschodniej, znajdowała się hałda około 30 ton odpadów skalnych, nie pochodzących ze żwirowni. W wyrobisku widoczne były ślady prowadzonej eksploatacji kruszywa naturalnego.

Prace związane ze zdejmowaniem nadkładu, eksploatacją żwiru oraz budową wagi prowadzone były bez wymaganej koncesji.

do góry