Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Większe wsparcie nauki dla górnictwa

Większe wsparcie nauki dla górnictwa

19 Maja 2011

16 maja br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wykonanie trzech dodatkowych projektów (nr 6, 7, i 8) w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach". Są one realizacją wniosków sformułowanych przez Komisję powołaną decyzją prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego w KWK "Wujek" – Ruch Śląsk, w 2009 r. Z inicjatywą taką wystąpił dr inż. Piotr Litwa, prezes WUG, ponieważ ogłoszony w ub.r. konkurs przez NCBiR nie uwzględniał wniosków tej Komisji.
Jak informuje Zespół Zarządzania Strategicznymi Programami Badawczymi NCBiR trzy dodatkowe tematy konkursowe dotyczą:
- opracowania rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzanie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego;
- opracowania funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego;
- opracowania systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

Wnioski na realizację tych tematów badawczych można zgłaszać w terminie do 17 lipca br. za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https:osf.opi.org.pl
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Centrum: www.ncbir.gov.pl

Przypominamy, że 30 grudnia 2010 r. zakończyło się przyjmowanie ofert na wykonanie pięciu zadań w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".
- Celem projektu strategicznego jest opracowanie rozwiązań, których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w obszarach, które w ostatnich latach najczęściej wiązały się z wypadkami w zakładach górniczych. Tematy zadań (projektów) badawczych są zgodne z zaleceniami komisji, powołanych w latach 2000-2009 przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragedii w kopalniach. W tym czasie miało miejsce aż 19 katastrof górniczych, w tym 11 związanych z zapaleniem i wybuchem metanu. Rozwiązania zapobiegające zagrożeniom metanowo-pożarowym są wiodącym zagadnieniem projektu strategicznego – mówi dr inż. Piotr Litwa, prezes WUG, przewodniczący Komitetu Sterującego strategicznego projektu badawczego pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".

Zadaniem Komitetu Sterującego ( powołanego 4 lipca ub.r. przez prof. Bogusława Smólskiego – ówczesnego dyrektora NCBiR) jest przygotowanie oferty do wyłonienia wykonawcy projektu w drodze konkursu. A następnie ewentualne uszczegóławianie projektu oraz stałe monitorowanie jego realizacji wraz z opiniowaniem raportów rocznych i końcowych. Prace badawcze powinny się zakończyć w 2013 r. Tematy sformułowane w ub. r. w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" wyznaczyły naukowcom następujące zadania:
- opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją;
- opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;

- opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
- poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
- opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

Strategiczny projekt badawczy"Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty nadzoru górniczego wobec świata nauki. Dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG, który był inicjatorem określenia najpilniejszych tematów badawczych dla górnictwa. W listopadzie 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw projektów rozwojowych w zakresie poprawy pracy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W marcu 2010 r. grono specjalistów wskazało problemy o kapitalnym znaczeniu dla polskiego górnictwa. Jak podkreśla P. Litwa dotyczą one w swej istocie konieczności opracowania nowego podejścia do trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego.

do góry