Nowy Prezes WUG

16 Czerwca 2014

16 czerwca br. Minister Środowiska Maciej H. Grabowski wręczył dotychczasowemu wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Mirosławowi Koziurze powołanie na stanowisko Prezesa tej najważniejszej w górnictwie instytucji rządowej, nadzorującej pracę wszystkich zakładów wydobywczych w Polsce.
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra środowiska. Ministerstwo Środowiska sprawuje nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.

do góry