Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowy dyrektor Departamentu Górnictwa

Nowy dyrektor Departamentu Górnictwa

12 Lutego 2013
Dr inż. Marek Jarczyk został powołany dzisiaj przez dyrektora generalnego WUG na stanowisko dyrektora Departamentu Górnictwa WUG. Zastąpił w kierowaniu departamentem dr inż. Adama Mirka, który odszedł na emeryturę.
Nowy dyrektor Departamentu Górnictwa został wybrany w konkursie. Będzie kierował 24-osobowym zespołem. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (w specjalności eksploatacja złóż). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 r. w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wysokowydajnych górniczych kompleksów ścianowych w AGH w Krakowie oraz w Politechnice Śląskiej w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.. Jest autorem i współautorem 20 publikacji oraz współautorem dwóch patentów i dwóch zgłoszeń patentowych.

Dr inż. Marek Jarczyk ma 59 lat. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Piast". Systematycznie awansował zdobywając nowe kwalifikacje, m. in. w prowadzeniu akcji ratowniczych w górnictwie podziemnym. W nadzorze górniczym gromadzi doświadczenia od 2008 r., najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, a następnie zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa WUG. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.
do góry