Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowy termin wejścia w życie przepisów w sprawie (..)

Nowy termin wejścia w życie przepisów w sprawie zagrożeń naturalnych

28 Czerwca 2013

28 czerwca br. ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia, przesunięto termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) na dzień 1 stycznia 2015 r. Informacje o przebiegu prac legislacyjnych, prowadzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zamieszczono w zakładce Prawo.

do góry