Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/O bezpieczeństwie w transporcie

O bezpieczeństwie w transporcie

27 Kwietnia 2011

W marcu i kwietniu  br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się siedem seminariów zorganizowanych przez Departament Energomechaniczny, w których uczestniczyli przedstawiciele 31 zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 275 pracowników oraz 36 pracowników urzędów górniczych. W czasie seminariów przedstawiono tematykę dotyczącą bezpieczeństwa systemów transportu materiałów, maszyn i urządzeń oraz urobku w wyrobiskach poziomych i pochyłych na nachyleniach do 45° w ruchu podziemnych zakładów górniczych.
Ponadto omówiono:
- podstawy prawne dotyczące eksploatacji układów transportowych oraz odpowiedzialności,
wg kompetencji, dla poszczególnych osób funkcyjnych w ruchu zakładu górniczego;
- analizę stanu bezpieczeństwa w transporcie w wyrobiskach dołowych o nachyleniu do 45°
w kopalniach węgla kamiennego w 2009 i 2010 roku;
- okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2010 i 2011 roku;
- okoliczności i przyczyny wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 16.08.2010 r. w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu Zdroju;
- zasady projektowania układów transportowych;
- stwierdzone nieprawidłowości w czasie odbiorów układów transportowych;
- błędy zidentyfikowane w procesie projektowania układów transportowych.
Ze względu na duże zainteresowanie omawianą problematyką Wyższy Urząd Górniczy planuje zorganizowanie podobnych spotkań w formie seminariów w III kwartale 2011 roku.

do góry