Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

21 Kwietnia 2011

20 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 11 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
Posiedzenie prowadził Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Mikołów, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", "Zachód" i "Wschód", Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz przedstawiciele Zakładów Górniczych.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2011 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Oprócz powyższych informacji szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
- prowadzenia przez KWK "Sośnica-Makoszowy" robót rekultywacyjnych wzdłuż rzeki Kłodnicy, w dzielnicy Borowa Wieś,
- wpływ eksploatacji KWK "Budryk" na potoki w gminie Mikołów,
- realizacji przez KWK "Bielszowice" robót hydrotechnicznych
w dzielnicy Borowa Wieś,
- oddziaływania na powierzchnię terenu w dzielnicy Paniowy wstrząsów górniczych, i możliwości zainstalowania w tym rejonie dodatkowego stanowiska do rejestracji wstrząsów.

do góry