Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/O stanie bhp z Inspektorami Pracy

O stanie bhp z Inspektorami Pracy

15 Kwietnia 2011
14 kwietnia br. w zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy Kopalni "Olkusz-Pomorzany".

W czasie spotkania omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2011 r. w podziemnych zakładach górniczych;
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2011 r. w Kopalni "Olkusz-Pomorzany";
- zagadnienia dotyczące zaistniałych w 2011 r. wypadków w Kopalni "Olkusz-Pomorzany" z uwzględnieniem najczęstszych przyczyn oraz najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień;
- zagadnienia najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli w Kopalni "Olkusz-Pomorzany" prowadzonych przez tut. Urząd;
- działania podjęte przez zakład górniczy dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach dyskusji wyciągnięto wnioski dotyczące promowania bezpiecznych zachowań przez pracowników zakładów górniczych.
do góry