Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG Poznań: spotkanie z przedstawicielami Zarządu i (..)

OUG Poznań: spotkanie z przedstawicielami Zarządu i Kierownictwa Zakładu EXALO DRILLING S.A.

1 Kwietnia 2015

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, 31 marca br., przeprowadził naradę z przedstawicielami Zarządu i Kierownictwa Zakładu EXALO DRILLING S.A. w Pile. Głównym tematem spotkania były ustalenia poczynione w toku postępowania prowadzonego w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego, do którego doszło na wiertni 23 lutego br. na urządzeniu wiertniczym SKYTOP BREWSTER TR-800 w zakładzie EXALO Drilling S.A. w Pile, Centrum Zielona Góra, wykonującym roboty geologiczne.

Podczas spotkania omówiono nieprawidłowości, które miały miejsce na wiertni Nowa Sól C-4, zwłaszcza w zakresie naruszenia zasad bezpiecznego wykonywania pracy, wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń kierownika ruchu zakładu.

W szczególności dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

  • sposób pełnienia nadzoru przez kierownika wiertni oraz specjalistę ds. instrumentacyjnych w trakcie prac na otworze Nowa Sól C-4, podczas których doszło do wypadku pomocnika otworowego,
  • niedostateczne przeszkolenie załóg wiertniczych, a zwłaszcza wiertaczy będących osobami dozoru niższego szczególnie odpowiedzialnymi w procesie wiertniczym,
  • spójność dokumentów ruchowych, w tym instrukcji dotyczących odbioru, testowania i użytkowania specjalistycznego sprzętu na wiertni,
  • wpływ kompletowania obsady urządzeń wiertniczych, formowanych z różnych jednostek wykonawcy robót oraz posiadających krótki staż pracy na obsługiwanych urządzeniach,
  • naruszenie procedury powiadamiania nadzoru górniczego o zaistniałym wypadku.

Ponadto, na spotkaniu omówiono istotne nieprawidłowości na wiertni Kobylin-1, na której 1 marca br. miała miejsce awaria urządzenia wiertniczego Mass 600 E. Odnosząc się do tego zdarzenia przedyskutowano kwestie:

  •  stosowania procedur w zakresie zasad odbioru technicznego urządzeń wiertniczych przed rozpoczęciem pracy na stanowiskach obsługi eksploatowanych specjalistycznych urządzeń,
  • pełnienia właściwego nadzoru i kontroli prac wiertaczy i obsługi wiertni,
  • naruszenia procedury powiadamiania nadzoru górniczego o zaistniałej awarii.

W toku dyskusji stwierdzono potrzebę weryfikacji obowiązującej w Exalo Drilling procedury nadzoru na prowadzonymi robotami wiertniczymi.

 

 

do góry