Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Gliwicach: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem (..)

OUG w Gliwicach: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

17 Lipca 2014

W dniu 14 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Było ono realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczącego podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na przepisy dotyczące ochrony środowiska podczas prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, składowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz trudności w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin. Ponadto omówiono zasady współpracy w zakresie ochrony środowiska podczas robót poszukiwawczo-rozpoznawczych za ropą naftową i gazem ziemnym, jeśli takie będą prowadzone na terenie województwa opolskiego.

do góry