Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Kielcach: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem (..)

OUG w Kielcach: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

16 Lipca 2014

W dniu 15 lipca 2014 r. miało miejsce spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – Marzeny Rabiasz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach – Małgorzatą Janiszewską. Spotkanie to odbyło się w ramach współdziałania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, wynikającego z Porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas spotkania omówiono praktyczny sposób współpracy, w szczególności wzajemnego informowania się w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Aktualnie na obszarze województwa świętokrzyskiego nie są wykonywane roboty geologiczne w celach wymienionych powyżej, niemniej jednak funkcjonują w obrocie prawnym trzy koncesje dotyczące poszukiwania "gazu z łupków" – zatem należy się liczyć z wykonywaniem takich robót.

W ramach przedmiotowego spotkania omówiono także stan środowiska w sąsiedztwie odkrywkowych zakładów górniczych surowców skalnych, w szczególności prowadzących przeróbkę mechaniczną wydobywanych kopalin (kruszenie, sortowanie). Stwierdzono sukcesywną poprawę tego stanu, powodowaną głównie postępem technologicznym i zwiększającą się świadomością ekologiczną – zarówno przedsiębiorców jak też społeczności lokalnych. Jednakże w jednym rejonie województwa, w którym w ostatnich latach powstało osiem nowych kopalń, obserwuje się zdecydowany wzrost zapylenia powietrza atmosferycznego – tam też dla przeciwdziałania temu zjawisku intensyfikowane są czynności kontrolne obydwu organów.

do góry