Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Lublinie: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

OUG w Lublinie: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

4 Czerwca 2013

4 czerwca br. odbyło się II posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.
W obradach uczestniczyli wójtowie gmin, kierownik ruchu zakładu L.W. "Bogdanka" S.A., oraz kierownicy działów kopalni odpowiedzialni za szkody górnicze, ochronę środowiska, miernictwo górnicze i geologię.
Podczas posiedzenia omówiono:
- naprawę powstałych szkód górniczych od grudnia 2012 r., do czerwca 2013 r.,
- planowane prace eksploatacyjne w III i IV kwartale 2013 r., w pokładach 382 i 385 oraz w nowo udostępnionym pokładzie 391 wraz z analizą prognoz deformacji terenów,
- problem przepustowości rowów odprowadzających wodę z lokalnych zapadlisk gruntów.
Termin następnego spotkania ustalono na grudzień 2013 r.

do góry