Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Poznaniu: Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem (..)

OUG w Poznaniu: Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

9 Lipca 2014

8 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Było ono realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego dotyczącego podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami. W trakcie rozmów nawiązano również do wcześniejszego porozumienia o współpracy pomiędzy WIOŚ w Poznaniu a dyrektorem OUG w Poznaniu, które podpisane było 6 marca 2000 r. Zwrócono także uwagę na przepisy dotyczące ochrony środowiska podczas prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, składowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz trudności w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kruszyw mineralnych. Ponadto omówiono współpracę w zakresie ochrony środowiska podczas prowadzenia robót poszukiwawczo - rozpoznawczych za ropą naftową i gazem ziemnym, zwłaszcza w zakresie robót wiertniczych na złożach niekonwencjonalnych. Podsumowano również wpływ prac szczelinowania hydraulicznego na środowisko na podstawie przeprowadzonych szczelinowań na złożach shale gas i tight gas.

do góry