Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Poznaniu: Spotkanie z przedstawicielami Zarządu PAK (..)

OUG w Poznaniu: Spotkanie z przedstawicielami Zarządu PAK KWB

20 Sierpnia 2014

19 sierpnia br. w siedzibie OUG w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu z Prezesem Zarządu PAK KWB "Konin" i KWB "Adamów" oraz z kierownictwem kopalni.
Dyrekcja Urzędu przekazała Prezesowi PAK KWB "Adamów" wyciąg z orzeczenia w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 16 czerwca br. na odkrywce Koźmin, KWB "Adamów", któremu uległ operator zwałowarki A2RsB - 5000 pełniący w tym dniu funkcję obchodowego.
Dyrektor Urzędu zwrócił również uwagę na rozbieżności w ustaleniu przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik obsługi zwałowarki. Podczas spotkania omówiono również identyfikację zagrożeń na stanowisku operatora przenośników taśmowych oraz nieprawidłowości w użytkowaniu i obsłudze przenośników taśmowych. Podczas dyskusji przedstawiono także podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji przenośników taśmowych oraz omówiono charakterystyczne wypadki w polskim górnictwie, których przyczyną były nieprawidłowości w obsłudze i konserwacji przenośników taśmowych.
Podczas spotkania omówiono również zagadnienia dotyczące sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych PAK KWB "Konin" i KWB "Adamów" w aspekcie zmian organizacyjnych Spółki, a w szczególności powierzenia szerokiego zakresu zadań w ruchu zakładu górniczego podmiotom zewnętrznym.

do góry