Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Obradowano nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie

Obradowano nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie

20 Listopada 2019

We wtorek, 19 listopada br. odbyły się cykliczne spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach i przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie obrad, którym przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie ogółem i górnictwie węgla kamiennego w roku 2019 (ze stanem na dzień 17 listopada br.), ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych za okres 10 miesięcy br., skutkujące m.in. wstrzymaniem robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń, z podaniem najczęstszych uchybień i nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyny i okoliczności wypadków śmiertelnych i ciężkich oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2019 roku w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,

obowiązki pracodawcy w zakresie prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku, do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

do góry