Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Obrady Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy WUG

Obrady Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy WUG

5 Czerwca 2014

Zagrożenie metanowe i tak zwane czarne skrzynki czyli AZPR – Autonomiczny Zespół Rejestracyjno-Pomiarowy – te dwa tematy zdominowały dzisiejsze (5 czerwca br. ) posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy WUG. Były to pierwsze obrady w nowym składzie personalnym.
24-osobową Komisję powołano 31 grudnia 2013 roku. Jest organem doradczym i opiniodawczym prezesa WUG. W jej skład wchodzą naukowcy, przedstawicie przedsiębiorców, central górniczych związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Przewodniczącym komisji ponownie został prof. Józef Dubiński, naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
Prezentowane dzisiaj nowe urządzenie pomiarowe ma zapewnić inspektorom nadzoru górniczego możliwość porównywania wskazań czujników kopalnianych ze wskazaniami czujników w górniczej czarnej skrzynce. Komisja zapoznała się także ze stanem bezpieczeństwa w górnictwie w pierwszych pięciu miesiącach br. Od 1 stycznia do 30 maja br. w polskim górnictwie było 13 śmiertelnych i sześć ciężkich wypadków, w tym w górnictwie węgla kamiennego: 10 śmiertelnych i trzy ciężkie.
Podczas XXXIV posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie wręczono nominacje osobom powołanym w jej skład na dwuletnią kadencję.

do góry