Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych

4 Czerwca 2014

4 czerwca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem przedstawiciela Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i 5 miesiącach 2014 r., w szczególności w zakresie rozpoznawania i zwalczania współwystępujących zagrożeń: metanowego i pożarowego oraz nieprawidłowego stanu obudowy wyrobisk korytarzowych i ścianowych,
- wdrażanie zmechanizowanego systemu likwidacji wyrobisk za frontem ścian np. poprzez zastosowanie sekcji obudów zmechanizowanych prowadzonych w wyrobiskach chodnikowych,
- bieżące kształtowanie się zagrożenia metanowego i pożarowego w rejonach eksploatacyjnych w zakładach górniczych,
- właściwy dobór środków zabezpieczających przed zapłonem metanu przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał, w tym prawidłowe przewietrzanie wyrobisk, skuteczne układy zraszania noży oraz sposoby zabezpieczenia metanometrycznego.
Kierownicy działów wentylacji przedstawili bieżące kształtowanie się zagrożenia metanowego i pożarowego w rejonach eksploatacyjnych w zakładach górniczych, w tym sposoby prowadzonej profilaktyki tych zagrożeń. Kierownicy działów górniczych przedstawili wdrażanie zmechanizowanego systemu likwidacji wyrobisk za frontem ścian.
W trakcie prezentacji wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2013 r. oraz pierwszych miesiącach 2014 r., dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zdarzeń. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność skutecznego egzekwowania środków zabezpieczających przed zapłonem metanu, przy urabianiu zwięzłych skał kombajnami. Ponadto Dyrektor OUG w Gliwicach omawiając wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach, poinformował o stwierdzanym nieprawidłowym stanie technicznym obudów zmechanizowanych w tym ich elementów podstawowych.

do góry