Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych (..)

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

17 Maja 2023

We wtorek, 16 maja br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się narada, której tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2022.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach dr inż. Krzysztof Król, kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele przedsiębiorcy z Wiceprezesem ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. na czele, kierownictwo ruchu zakładów górniczych, przedstawiciele wiodących podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładów górniczych oraz służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas obrad omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w ostatnim roku, w rozszerzeniu o IV kwartał roku 2021 i okres roku bieżącego, a w szczególności powstałych podczas eksploatacji złoża, urządzeń i instalacji energomechanicznych, transportu osób, robót wykonywanych w wyrobiskach oraz pożarów. Przedstawiono również informacje o charakterystycznych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas badań ustalających okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Zwrócono uwagę na stan realizacji wystąpień kierowanych do przedsiębiorcy po tych badaniach. Podjęto tematy dotyczące promocji kultury bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań wśród pracowników zatrudnianych w zakładach górniczych. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorcy, a także firm usługowych omówili podjęte działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zmniejszenia wypadkowości w powyższych obszarach, w szczególności w zakresie wypadkowości ze skutkami śmiertelnymi.

do góry