Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych (..)

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

25 Kwietnia 2024

W środę, 24 kwietnia br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, odbyła się narada, której tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2023 i pierwszym kwartale roku bieżącego.

W spotkaniu uczestniczyli - kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, przedsiębiorcy z Wiceprezesem ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. na czele, społecznej inspekcji pracy oraz wiodących podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładów górniczych, a także kierownictwo ruchu zakładów górniczych oraz służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas obrad omówiono i poddano analizie główne przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w minionym roku i pierwszych miesiącach roku bieżącego, w szczególności powstałych podczas eksploatacji złoża, maszyn, urządzeń i instalacji energomechanicznych, transportu osób, robót wykonywanych w wyrobiskach oraz pożarów.

Przedstawiono również informacje o charakterystycznych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas badań ustalających okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Zwrócono uwagę na stan realizacji wystąpień kierowanych do przedsiębiorcy po tych badaniach. Poruszono tematy dotyczące promocji kultury bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań wśród pracowników zatrudnianych w zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiciele przedsiębiorcy, a także firm usługowych omówili podjęte działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zmniejszenia wypadkowości w powyższych obszarach, w szczególności w zakresie wypadkowości ze skutkami śmiertelnymi.

do góry