Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z organami koncesyjnymi i organami administracji (..)

Spotkanie z organami koncesyjnymi i organami administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego i powiatowego z terenu województwa opolskiego

25 Kwietnia 2024

W środę, 24 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z organami koncesyjnymi i organami administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego i powiatowego z terenu województwa opolskiego. W wydarzeniu wzięli udział - dyrektor OUG w Katowicach, zastępca dyrektora OUG w Katowicach, nadinspektorzy OUG w Katowicach, Geolog Wojewódzki w Opolu oraz przedstawiciele organów koncesyjnych i organów administracji geologicznej z powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, kluczborskiego, brzeskiego, krapkowickiego, prudnickiego, nyskiego i oleskiego.  

Celem spotkania było przedstawienie organom administracji geologicznej problematyki związanej z nielegalną eksploatacją kopalin, w tym działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Ponadto omówiono również zasady współdziałania organów koncesyjnych i organów nadzoru górniczego, przy zatwierdzaniu projektów zagospodarowania złoża, wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin i decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji.

 

do góry