Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ogłoszono nowe przepisy w sprawie prowadzenia ruchu (..)

Ogłoszono nowe przepisy w sprawie prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

11 Września 2013

2 września br. ogłoszono rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008) — które zostało wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) i wejdzie w życie z dniem 17 września 2013 r., zastępując (z wyjątkiem materii nieuregulowanej w nowym akcie, tj. robót strzałowych, które zostaną kompleksowo ujęte w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 powołanej ustawy) rozporządzenia Ministra Gospodarki: z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z późn. zm.) oraz z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962, z późn. zm.). Przepis przejściowy zamieszczony w nowym akcie stanowi, że dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do czasu wydania nowych, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

do góry