Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku ma nowego dyrektora

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku ma nowego dyrektora

3 Października 2017

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek z dniem 3 października br. powołał na stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Stefana Spyrę.

Stefan Spyra jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1990 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika w specjalności technika eksploatacji złóż. Po ukończeniu studiów wyższych pracował na stanowiskach osób dozoru i kierownictwa w KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. W 1997 r. zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie „Wyceny nieruchomości” (2004 r.). Od sierpnia 2005 r. był zatrudniony w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach, gdzie od kwietnia 2012 r. pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora urzędu.

do góry