Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania (..)

Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

5 Października 2017

W środę, 4 października br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym z inicjatywy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działającego w imieniu dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie, odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, agencji rządowych, instytucji, stowarzyszeń, uczelni, fundacji oraz przedsiębiorstw.

Podczas spotkania przedstawiono wstępny projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz omówiono uwagi do tego dokumentu.

Ponadto powołano grupy dyskusyjne, w tym grupę reprezentującą sektor wydobywczy, w której skład wchodzą m. in. podmioty posiadające koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż położonych w granicach obszarów morskich oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Spotkania tej grupy będą dotyczyły aspektów związanych z uwzględnieniem w projekcie planu uwarunkowań wynikających z występowania terenów górniczych.

do góry