Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Opinia w sprawie oględzin po zdarzeniu w "Halembie"

Opinia w sprawie oględzin po zdarzeniu
w "Halembie"

5 Kwietnia 2007

W dniu 4 kwietnia 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" w sprawie "Planu prac ratowniczych związanych z otwieraniem i przewietrzaniem zaizolowanego rejonu ściany 1 w pokładzie 506 w partii E na poziomie 1030m". W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace mające na celu przygotowanie rejonu ściany 1 do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

do góry