Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Piąte posiedzenie Komisji powołanej po katastrofie w (..)

Piąte posiedzenie Komisji powołanej
po katastrofie w KWK "Halemba"

22 Marca 2007

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie, przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Katowicach. 
W trakcie obrad dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówił wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń w świetle informacji uzyskanych od przesłuchanych świadków. Potwierdził, że od czasu rozpoczęcia likwidacji ściany 1 nie prowadzono właściwej profilaktyki przeciw wybuchowi pyłu węglowego. 
Kierujący pracami Zespołów roboczych omówili dotychczasowe wyniki prac i badań specjalistycznych.
Stwierdzono, że otamowane pole jest bardzo szczelne, nie występuje wymiana powietrza oraz, że procesy utleniania węgla w otamowanej przestrzeni zostały przerwane w połowie stycznia 2007 r., a procesy termolizy ustały ok. 10 lutego br.
Określono czas i warunki bezpiecznego otwarcia rejonu ściany 1 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Z obliczeń wynika, że przy niezmienionych warunkach górniczych i wentylacyjnych obniżenie temperatury w ognisku do 80OC nastąpi najprawdopodobniej w trzeciej dekadzie marca, a obniżenie tej temperatury do 38,30C, tj. do temperatury pierwotnej skał na poziomie 1030m w KWK "Halemba" może nastąpić w trzeciej dekadzie kwietnia 2007 r.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedstawił opracowaną przez Przedsiębiorcę technologię otwarcia i przewietrzenia rejonu ściany 1 w celu przeprowadzenia wizji. W wyniku dyskusji zwrócono uwagę na: bardzo dużą pojemność zrobów zawałowych i wyrobisk w otamowanym rejonie, konieczność obniżenia ciśnienia wewnątrz otamowanego rejonu ściany 1 przed przystąpieniem do jego otwarcia, na trudne warunki mikroklimatu oraz konieczność wykonywania robót przez zawodowe zastępy ratownicze.
Ustalono, że technologia otwarcia i przewietrzenia rejonu ściany 1 w celu przeprowadzenia wizji zostanie przekazana Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych celem zaopiniowania.

do góry