i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"" /> i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"" /> i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"" />
Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/IX Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony (..)

IX Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"

23 Marca 2007

Organizatorem konferencji był Wyższy Urząd Górniczy przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Głównego Instytutu Górnictwa.
Konferencja odbywa się cyklicznie, a jej celem jest między innymi ocena stanu bezpieczeństwa w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.
Podczas dwudniowych obrad przedstawiono referaty dotyczące nie tylko bezpieczeństwa w górnictwie, aktualnych zagrożeń w tej branży czy profilaktyki stosowanej w zakładach górniczych. Omawiano także problemy dotyczące stanu szkolnictwa zawodowego i kształcenia kadr w polskim przemyśle węglowym.

IX Konferencja

"Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"

Ustroń 22 - 23 marca 2007

 

Gości przywitał Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Jan Szczerbiński

 

Dyrektor Generalny WUG

Grzegorz Paździorek

omówił unijną strategię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

na lata 2007 - 2012

 

Dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG

Jan Migda

omówił stan bezpieczeństwa w górnictwie w 2006 roku

 

Najnowsze wyniki kontroli przeprowadzonych przez PIP

w kopalniach węgla kamiennego

przedstawiła Bożena Borys - Szopa - Główny Inspektor Pracy

 

Foto: Andrzej Kalus

 

do góry