Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Piekary Śląskie: posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego (..)

Piekary Śląskie: posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta

12 Maja 2011

11 maja br. w siedzibie dyrekcji KW S.A. Oddział ZG "Piekary" w Piekarach Śląskich, odbyło się 10 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Z-ca Prezydenta miasta Piekary Śląskie.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kw.2010 r. oraz w I kw. roku 2011 wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu przez SRK S.A.
Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plan ruchu ZG "Piekary", problematykę realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w Piekarach Śląskich.
Szczególną uwagę zwrócono na problem odczuwalności wstrząsów górniczych przez mieszkańców Piekar Śląskich.

do góry