Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie wypadku w KWK (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie wypadku w KWK Krupiński

12 Maja 2011

Dzisiaj (12 maja br.) w Suszcu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 5 maja 2011  r. w KWK Krupiński. Ustalono trzy ekspertyzy. Które trzeba przeprowadzić. Komisja będzie pracowała w trzech zespołach roboczych. Kolejne posiedzenie odbędzie się 15 czerwca br. w Katowicach.
Na skutek wypadku zbiorowego z 5 maja br. trzy osoby poniosły śmierć, 11 zostało poszkodowanych, w tym dziewięć jest ciężko rannych.  34-letniego ratownika, który zaginął podczas prowadzonej akcji odnaleziono dzisiaj w chodniku wentylacyjnym o godz. 5.55. Lekarz stwierdził zgon. Po wywiezieniu ofiary wypadku na powierzchnię zakończyła się akcja ratownicza i rozpoczęła pożarowa. Rejon wypadku zostanie otamowany. Ratownicy zbudują dwie tamy przeciwwybuchowe. Stawianie tam może potrwać kilka dni. Do otamowanego rejonu zatłaczany będzie azot.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja powołana przez prezesa WUG zapoznała się z przebiegiem czwartkowego zdarzenia w KWK Krupiński oraz chronologią i wynikami tygodniowej akcji ratowniczej. Dyrektor OUG w Rybniku przedstawił zebranym wyniki dotychczasowych dochodzeń. Komisja zadecydowała, że przeprowadzone zostaną trzy ekspertyzy, które dotyczą:

- oceny zagrożenia metanowego w ścianie N-12;
- przewietrzania i wentylacji ściany N-12;
- przebiegu i oceny akacji ratowniczej.

Podczas prowadzonej podczas posiedzenia dyskusji padały wnioski o zleceniu w późniejszym czasie dodatkowych ekspertyz, np. stosowanych środków chemicznych (kleje, materiały izolacyjne itd.) oraz warunków fizjologiczno-psychologicznych osób poszkodowanych w tym wypadku. Komisja powołana 6 maja br. przez prezesa WUG  pracuje w 23-osobowym składzie (naukowcy, przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Państwowej Inspekcji Pracy, przedsiębiorcy, związków zawodowych  i nadzoru górniczego). W pierwszym posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele prokuratury i straży pożarnej. Przewodniczącym Komisji jest Wojciech Magiera, wiceprezes WUG.
Zgodnie z decyzją prezesa WUG Komisja powinna zakończyć pracę w terminie do 30 listopada br. Do głównych zadań komisji należy:

- dokonanie analizy przyczyn i okoliczności zapalenia metanu w KWK Krupiński;
- przeprowadzenie oceny przebiegu akcji ratowniczej;
- sformułowanie wniosków z przeprowadzonych analiz i ocen, a na ich podstawie przedstawienie propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

do góry