Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w (..)

Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego

11 Grudnia 2007

10 grudnia br. w siedzibie WUG odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Rada skupia przedstawicieli nadzoru górniczego, szefów spółek węglowych i naukowców związanych z branżą wydobywczą.

Jednym z zadań rady, powołanej z inicjatywy Prezesa WUG dr inż. Piotra Buchwalda, ma być dbałość o szybki i efektywny transfer osiągnięć naukowych i rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo pracy w kopalniach do praktyki górniczej. Dwunastoosobowa rada ma być forum, w ramach którego będą podejmowane i rozwiązywane najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem załóg górniczych. Rozwiązania mają być wypracowywane wspólnie przez specjalistów i pracodawców. Do zadań rady będzie także należeć bieżąca analiza stanu zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach, analiza przyczyn i okoliczności wypadków górniczych, ocena przygotowania zawodowego i szkolenia osób zatrudnionych w kopalniach, opiniowanie aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz proponowanie działań naukowo-badawczych, technicznych, inwestycyjnych oraz legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa

Rada będzie organem roboczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W jej skład, oprócz przedstawicieli WUG, weszli także naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S. A. w Bytomiu oraz szefowie spółek węglowych: Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.

Jednym z pierwszych zagadnień, jakimi planuje zająć się rada, będą propozycje zmian w ustawie–Prawo geologiczne i górnicze, zmierzające w kierunku wzmocnienia roli pracodawców w zakresie wdrażania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Specjaliści zajmą się też zasadami stosowania tzw. gazów inertnych w kopalniach węgla kamiennego.

do góry