Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w Bieruniu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w Bieruniu

16 Września 2010

W dniu 16 września 2010 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego, powołanego w celu dokonywania okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. na powierzchnię terenu. Porozumienie  to zostało zawarte pomiędzy dyrektorem OUG w Katowicach, burmistrzem Bierunia i prezesem Kompanii Węglowej S.A. w czerwcu br.
Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie dyrektorów technicznych kopalń KW S.A. KWK "Piast" i KWK "Ziemowit" z przebiegu eksploatacji górniczej pod terenami Bierunia w okresie II i III kwartału 2010 r. oraz projektowanej w IV kwartale 2010r i I kwartale 2011 r. Sprawozdanie uzupełniono o informację dot. oddziaływania warunków hydrologicznych na eksploatację górniczą i ich skutków na powierzchni terenu miasta.
Ponadto omówiono stan rozpatrywania i usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z kolei Burmistrz Miasta Bieruń przedstawił oczekiwania strony samorządowej, co do współpracy z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Rozmawiano także o istotnych zagadnieniach, będących w zakresie działania Zespołu Porozumiewawczego (np. o odwadnieniu lokalnych niecek obniżeniowych czy budowie ekranu akustycznego w KWK "Piast").

do góry