Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

17 Września 2010
W dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania omówiono między innymi:

  1. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem układów transportu.
  2. Działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach mające na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa.
  3. Zasady uzyskiwania zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych.
  4. Zmiany wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej.
  5. Zasady oznakowania sprzętu przeciwpożarowego, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach, w świetle zmian wprowadzonych w przepisach górniczych.

Kierownicy ruchu zakładów górniczych KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice" oraz "Sośnica-Makoszowy" omówili aktualny stan przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zwalczanie zagrożeń naturalnych występujących w rejonach ściany nr 1 w pokładzie 506 na poziomie 1000 m oraz ściany nr 7C8w w pokładzie 409/1. W aspekcie tych wypowiedzi Dyrektor OUG w Gliwicach zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia występujących zagrożeń już na etapie projektowania eksploatacji, szczególnie prowadzonych poniżej poziomu udostępnienia.

do góry