Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie komisji do spraw zagrożenia wyrzutami (..)

Pierwsze posiedzenie komisji do spraw zagrożenia wyrzutami w kopalniach rud metali

24 Września 2009

W dniu 23 września 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali, powołanej zarządzeniem nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 września 2009 r.

W trakcie posiedzenia zapoznano jego uczestników z regulaminem pracy Komisji i jej składem osobowym. Omówiono przebieg i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w dniu 7 września 2009 r. w ZG „Rudna”, oraz przedstawiono wyniki badań i dochodzeń przeprowadzonych po zdarzeniu.

Ponadto członkowie Komisji dokonali wizji miejsca zdarzenia.

do góry