Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wyjaśnienia do artykułów opublikowanych w gazecie (..)

Wyjaśnienia do artykułów opublikowanych w gazecie "Polska Dziennik Zachodni"

24 Września 2009

W dniu 22 września 2009 r. w gazecie "Polska Dziennik Zachodni" ukazał się artykuł pt. "Ci górnicy nie musieli zginąć" autorstwa Michała Wrońskiego i Aldony Minorczyk-Cichy oraz artykuł pt. "Etyka pana dyrektora" autorstwa Aldony Minorczyk-Cichy. Obie publikacje wprowadzają w błąd opinię publiczną, stawiając w złym świetle działania urzędów górniczych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. W związku z tym Wyższy Urząd Górniczy wyjaśnia:

  1. W odniesieniu do zarzutów dotyczących: nieprawidłowego prowadzenia dochodzeń przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego, zaistniałego w 2006 r. w kopalni "Olkusz-Pomorzany", tj. sporządzenia opinii przez ten Urząd w oparciu o niepełną dokumentację oraz ukrywania nieprawidłowości przy likwidacji szybów ww. kopalni w 2007 r., należy wyjaśnić, że zarówno postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Olkuszu w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w 2006 r. w kopalni "Olkusz-Pomorzany", jak i postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w 2007 r. w sprawie likwidacji szybów w kopalni "Olkusz-Pomorzany", toczyły się w sprawie wymienionych zdarzeń oraz w celu ustalenia, czy nie zostało popełnione przestępstwo. Z samego artykułu wynika, że przedmiotem postępowania karnego nie była osoba Janusza Malingi, ale wydarzenia w kopalni "Olkusz-Pomorzany", oraz że "zarzutów do tej pory mu nie postawiono".
  2. Odnośnie zarzutu powierzenia Panu Januszowi Malindze funkcji Dyrektora Departamentu Warunków Pracy, pomimo "zdegradowania" go 2007 r. z funkcji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, wyjaśnić należy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, w tym stanowiska dyrektora departamentu w Wyższym Urzędzie Górniczym, następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Pan Janusz Malinga wziął udział w naborze na stanowisko Dyrektora Departamentu Warunków Pracy. W wyniku tego naboru uzyskał najwyższą ocenę wiedzy i kompetencji kierowniczych.
  3. W związku z faktem podniesionym w artykule pt. "Etyka pana dyrektora", iż nazwisko Pana Janusza Malingi pojawiało się w dwóch dochodzeniach prokuratorskich, a mimo to został dyrektorem departamentu, należy wskazać, że Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego przed podjęciem decyzji o przeniesieniu Pana Janusza Malingi na stanowisko Dyrektora Departamentu Warunków Pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym skierował pytanie do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie dotyczące stanu spraw toczących się w Prokuraturach Rejonowych w Olkuszu i Krakowie, a dotyczących zaistniałych w 2006 r. i 2007 r. zdarzeń w kopalni "Olkusz-Pomorzany". Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Apelacyjną wynikało, że wobec Pana Janusza Malingi nie postawiono żadnych zarzutów, o których mowa w artykule "Etyka pana dyrektora". Wskazać należy, że w artykule pt. "Ci górnicy nie musieli zginąć", fakt braku postawienia zarzutów Panu Malindze w tym zakresie został potwierdzony.
  4. Odnośnie stwierdzenia, iż "ówczesny szef WUG Piotr Buchwald odwołał Malingę ze stanowiska i przeniósł go na stanowisko zwykłego inspektora do WUG", wyjaśnić należy, że w 2007 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego odwołał Pana Janusza Malingę ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie i powierzył mu stanowisko radcy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a następnie głównego specjalisty w Departamencie Górnictwa.
do góry