Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie komisji powołanej po wypadku (..)

Pierwsze posiedzenie komisji powołanej po wypadku zbiorowym w KWK "Borynia"

11 Czerwca 2008

11 czerwca br., w siedzibie WUG, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji powołanej decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 czerwca 2008 r. dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju.

Podczas posiedzenia omówiono okoliczności zdarzenia oraz przebieg prowadzonej akcji ratowniczej. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Zbigniew Schinohl przedstawił wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń. Ponadto ustalono kierunki prac Komisji, w tym tematykę niezbędnych ekspertyz, które zostaną opracowane przez Zespoły robocze.

do góry