Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XIV Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XIV Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

27 Czerwca 2008

W dniach 23–26 czerwca 2008 r. w Bledzie w Słowenii odbyło się XIV Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. W Spotkaniu uczestniczył Prezes WUG Piotr Buchwald.

Przedmiotem tegorocznych obrad było omówienie systemów ratownictwa górniczego funkcjonujących w poszczególnych krajach Europy. Referaty wygłosili przedstawiciele nadzoru górniczego Austrii, Estonii, Irlandii, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

W końcowym memorandum XIV Spotkania podkreślono m.in. potrzebę intensyfikacji współpracy pomiędzy jednostkami ratownictwa w sąsiadujących ze sobą krajach. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla krajów, w których ze względu na restrukturyzację górnictwa znacznie ograniczono liczebność zastępów i jednostek ratownictwa górniczego.

W memorandum zapisano także, że kolejne Spotkanie odbędzie się w 2009 r. w Estonii i będzie poświęcone problematyce gospodarki odpadami w przemyśle wydobywczym.

W trakcie Spotkania Prezes WUG Piotr Buchwald zainicjował powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli urzędów górniczych Polski, Niemiec (Brandenburgii i Saksonii) i Republiki Czeskiej. Zadaniem grupy będzie omawianie bieżących, wspólnych problemów nadzoru górniczego, przede wszystkim związanych z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w Katowicach we wrześniu br.

do góry