Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze spotkanie w Okręgowym Urzędzie Górniczym w (..)

Pierwsze spotkanie w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku

17 Kwietnia 2015

W piątek (17 kwietnia br.) odbyło się pierwsze spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z przedstawicielami instytucji współdziałających z nadzorem górniczym. O zadaniach nowo tworzonego OUG mówili Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński oraz Prezes WUG Mirosław Koziura.

Dyrektorem gdańskiego OUG jest mgr inż. Lidia Król, która ma 15-letnie doświadczenie w pracy w organach koncesyjnych, administracji geologicznej oraz organach nadzoru górniczego. Została powołana na stanowisko dyrektora 1 kwietnia br. Do nowo tworzonej jednostki nadzoru górniczego przeszła z OUG w Warszawie, w którym od 2009 roku była zastępcą dyrektora.

Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju przypomniał, że przygotowania do zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu nadzoru górniczego Ministerstwo Środowiska prowadziło od kilkunastu miesięcy. Podkreślił, że w działalności gdańskiego OUG bardzo istotne będą kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem działań związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów na obszarach morskich w związku z wejściem w życie nowej dyrektywy Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy off-shore).

Utworzenie OUG w Gdańsku jest kolejnym punktem wzmacniania nadzoru górniczego nad robotami geologicznymi oraz eksploatacją węglowodorów (w tym gazu łupkowego) oraz działalnością związaną ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze morskim. W północnym regionie kraju aktywność na koncesjach łupkowych jest największa i to było jedną z przesłanek lokalizacji urzędu górniczego w Gdańsku. Jego powstanie nastąpiło na mocy rozporządzenia podpisanego uroczyście 27 marca br. przez ministra Macieja Grabowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

W spotkaniu w gdańskim OUG uczestniczyli przedstawiciele władz województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także terenowych instytucji i urzędów współpracujących z nadzorem górniczym, m.in.: Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni  i Słupsku; Okręgowych Inspektoratów Pracy;  Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego; służb geologicznych, geodezyjnych i hydrologicznych, a także policji.

do góry