Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze spotkanie w Okręgowym Urzędzie Górniczym w (..)

Pierwsze spotkanie w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku

17 Kwietnia 2015

 

 

W piątek (17 kwietnia br. ) odbyło się pierwsze spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z przedstawicielami instytucji współdziałającymi z nadzorem górniczym. O zadaniach nowo tworzonego OUG mówili Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju oraz Mirosław Koziura, Prezes WUG.

 

Dyrektorem gdańskiego OUG jest mgr inż. Lidia Król, która ma 15-letnie doświadczenie w pracy w organach koncesyjnych, administracji geologicznej oraz organach nadzoru górniczego. Została powołana na stanowisko dyrektora 1 kwietnia br. Do nowo tworzonej jednostki nadzoru górniczego przeszła z OUG w Warszawie, w którym od 2009 roku była zastępcą dyrektora.

 

- Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku będzie zatrudniał 16 osób. Obejmuje nadzór nad firmami prowadzącymi roboty geologiczne oraz eksploatację kopalin na terenie dwóch województw – pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także na obszarze morskim RP. Wraz z powstaniem nowej jednostki okręgowej nadzoru górniczego zmniejsza się właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, z pięciu województw do trzech, a nadzorował on ponad 2150 zakładów. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie dostępności organów nadzoru górniczego dla przedsiębiorców i sprawniejsze działanie inspekcyjno-kontrolne. Łącznie w nadzorze gdańskiego OUG będzie około 880 zakładów górniczych. Rozdział zadań pomiędzy poznańskim i gdańskim OUG będzie prowadzony ewolucyjnie, czyli sprawy rozpoczęte przed 1 kwietnia zakończą inspektorzy z OUG w Poznaniu, a nowe będą podejmowane w OUG w Gdańsku – poinformował Mirosław Koziura, prezes WUG.

 

Sławomir Brodziński, główny geolog kraju przypomniał, że przygotowania do zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu nadzoru górniczego Ministerstwo Środowiska prowadziło od kilkunastu miesięcy. Podkreślił, że w działalności gdańskiego OUG bardzo istotne będą kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem działań związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów na obszarach morskich w związku z wejściem w życie nowej dyrektywy Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy off-shore).

 

Utworzenie OUG w Gdańsku jest kolejnym punktem wzmacniania nadzoru górniczego nad robotami geologicznymi oraz eksploatacją węglowodorów (w tym gazu łupkowego) oraz działalnością związana ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze morskim. W północnym regionie kraju aktywność na koncesjach łupkowych jest największa i to było jedną z przesłanek lokalizacji urzędu górniczego w Gdańsku. Jego powstanie nastąpiło na mocy rozporządzenia podpisanego uroczyście 27 marca br. przez ministra Macieja Grabowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

 

W spotkaniu w gdańskim OUG uczestniczyli przedstawiciele władz województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także terenowych instytucji i urzędów współpracujących z nadzorem górniczym, m.in.: Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku; Okręgowych Inspektoratów Pracy; Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego; służb geologicznych, geodezyjnych i hydrologicznych, a także policji.

 

OUG w Gdańsku ma siedzibę przy ulicy Białej 1 (kod pocztowy: 80-435), tel. 666 373 324, mail: ouggdansk@wug.gov.pl

 

W piątek (17 kwietnia br. ) odbyło się pierwsze spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z przedstawicielami instytucji współdziałającymi z nadzorem górniczym. O zadaniach nowo tworzonego OUG mówili Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju oraz Mirosław Koziura, Prezes WUG.

 

Dyrektorem gdańskiego OUG jest mgr inż. Lidia Król, która ma 15-letnie doświadczenie w pracy w organach koncesyjnych, administracji geologicznej oraz organach nadzoru górniczego. Została powołana na stanowisko dyrektora 1 kwietnia br. Do nowo tworzonej jednostki nadzoru górniczego przeszła z OUG w Warszawie, w którym od 2009 roku była zastępcą dyrektora.

 

- Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku będzie zatrudniał 16 osób. Obejmuje nadzór nad firmami prowadzącymi roboty geologiczne oraz eksploatację kopalin na terenie dwóch województw – pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także na obszarze morskim RP. Wraz z powstaniem nowej jednostki okręgowej nadzoru górniczego zmniejsza się właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, z pięciu województw do trzech, a nadzorował on ponad 2150 zakładów. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie dostępności organów nadzoru górniczego dla przedsiębiorców i sprawniejsze działanie inspekcyjno-kontrolne. Łącznie w nadzorze gdańskiego OUG będzie około 880 zakładów górniczych. Rozdział zadań pomiędzy poznańskim i gdańskim OUG będzie prowadzony ewolucyjnie, czyli sprawy rozpoczęte przed 1 kwietnia zakończą inspektorzy z OUG w Poznaniu, a nowe będą podejmowane w OUG w Gdańsku – poinformował Mirosław Koziura, prezes WUG.

 

Sławomir Brodziński, główny geolog kraju przypomniał, że przygotowania do zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu nadzoru górniczego Ministerstwo Środowiska prowadziło od kilkunastu miesięcy. Podkreślił, że w działalności gdańskiego OUG bardzo istotne będą kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem działań związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów na obszarach morskich w związku z wejściem w życie nowej dyrektywy Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy off-shore).

 

Utworzenie OUG w Gdańsku jest kolejnym punktem wzmacniania nadzoru górniczego nad robotami geologicznymi oraz eksploatacją węglowodorów (w tym gazu łupkowego) oraz działalnością związana ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze morskim. W północnym regionie kraju aktywność na koncesjach łupkowych jest największa i to było jedną z przesłanek lokalizacji urzędu górniczego w Gdańsku. Jego powstanie nastąpiło na mocy rozporządzenia podpisanego uroczyście 27 marca br. przez ministra Macieja Grabowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

 

W spotkaniu w gdańskim OUG uczestniczyli przedstawiciele władz województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także terenowych instytucji i urzędów współpracujących z nadzorem górniczym, m.in.: Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku; Okręgowych Inspektoratów Pracy; Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska; Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego; służb geologicznych, geodezyjnych i hydrologicznych, a także policji.

 

OUG w Gdańsku ma siedzibę przy ulicy Białej 1 (kod pocztowy: 80-435), tel. 666 373 324, mail: ouggdansk@wug.gov.pl

do góry