Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Piotr Litwa powołany na stanowisko Prezesa Wyższego (..)

Piotr Litwa powołany na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

4 Czerwca 2024

W dniu 3 czerwca 2024 r., na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów powołał Pana Piotra Litwę zamieszkałego w Katowicach, od dnia 5 czerwca 2024 r., na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

1. Nazwa i adres Urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

2. Stanowisko:

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

3. Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego w naborze:

Piotr Litwa zamieszkały w Katowicach

do góry